Thắc mắc: Tại sao thread nào về Vinfast bên f33 cũng không hết hot

Trăm lần như một, hễ cứ có bài nào về vinfast, thì anti bắt đầu chửi, từ chửi vinfast, sang vingroup, chửi vượng cướp đất vàng, chửi vin nô, chuyển qua chửi nhà nước, lại bài ca đi cùng năm tháng không có công nghiệp luyện kim :surrender: ..rồi tới vin nô vào khen xe vin, khen bác vượng, chửi anti, chửi tự nhục...
Cũng chỉ bằng ấy cmt, bằng ấy con người, trăm lần như một :surrender:
Không biết chán à :surrender:
 

pianito

Senior Member
tôi thấy cô cũng húng quế, húng mùi đăng ảnh quỹ đất, pạc co với mấy thanh niên trong đó, cô còn kêu cái nỗi gì
 
Top