Thắc mắc về bão??

hanphitu

Senior Member
Thông thường thường một cơn bão thường suy yếu thành "áp thấp nhiệt đới" nhưng tại sao vẫn có khái niệm suy yếu thành "bão nhiệt đới" vậy nhỉ ??


via theNEXTvoz for iPhone
 
Top