SG Tham khảo

1pengu

Senior Member
Em có combo i3-9100f với giga h310 ds2 vừa mua mới được 2 tháng. Bán được giá nhiêu ạ
uq1dgnk.png
 
Top