Thằng bạn cuồng trump bỏ học ĐH

Cánh tả ở VN thực ra là cánh hữu nhé, còn những thứ gọi là "cánh tả" (bao gồm giáo dục,...) thì cũng pha hữu rồi mới được dạy.
s


Nên khuyên bạn bác đi học tiếp đi kaka

Sent from Samsung SM-N950F using vozFApp
Trừ làng gốm trong truyền thông thì còn lại cũng pha hữu th
 
Top