Thằng đồng nghiệp dẩm.

Motnoibuon

Senior Member
Hôm nay liên hoan, mình với thằng bạn vào ngồi trước rồi đâu đó 5p sau có con nhỏ chạy vào ngồi cạnh, rồi đến thằng ny nó, chuyện vẫn không có gì xảy ra khi nhỏ này cứ nhờ mình gắp đồ hộ liên tục, mình cũng thoải mái nên gắp cho nó, đâu đó một lúc thì thằng ny nó, đứng dậy đổi chỗ rồi cứ liếc liếc mình, đang ăn mà cứ bị nó liếc liếc với xỉa xói như mình vừa đ* ny nó vậy, cực kỳ khó chịu, thằng này đâu có 1m6 với bụng bự nhìn đúng chuẩn lesor, nghe ông anh trước kể nó simp nhỏ này đâu đó 2 năm, mới làm ny được 1 tháng. Bình thường là mình thọi thằng này 2 nháy rồi, đây do nó làm trước mình với hơn tuổi nên mình cũng lơ đi. :angry:
 

Tập Làm Coder

Senior Member
Hôm nay liên hoan, mình với thằng bạn vào ngồi trước rồi đâu đó 5p sau có con nhỏ chạy vào ngồi cạnh, rồi đến thằng ny nó, chuyện vẫn không có gì xảy ra khi nhỏ này cứ nhờ mình gắp đồ hộ liên tục, mình cũng thoải mái nên gắp cho nó, đâu đó một lúc thì thằng ny nó, đứng dậy đổi chỗ rồi cứ liếc liếc mình, đang ăn mà cứ bị nó liếc liếc với xỉa xói như mình vừa đ* ny nó vậy, cực kỳ khó chịu, thằng này đâu có 1m6 với bụng bự nhìn đúng chuẩn lesor, nghe ông anh trước kể nó simp nhỏ này đâu đó 2 năm, mới làm ny được 1 tháng. Bình thường là mình thọi thằng này 2 nháy rồi, đây do nó làm trước mình với hơn tuổi nên mình cũng lơ đi. :angry:

thớt 1m6 bụng to, ny thì sắp bị thằng kia thịt
 
Top