Thằng em giao tiếp kém đòi học kinh tế lại còn chọn trường làng

motvathaitrung

Junior Member
Ôi dào ông cũng quởn, kệ xác nó đi, nói 1 -2 lần ko nghe thì thôi. Hơi đâu nói hoài mệt thân
quởn gì bà già nó là em bà già mình, nhà nó nát thì mình cũng chẳng lo. Nhưng bà già nó khổ, thế nào bà già mình cũng phải lo thôi. Mà bà già mình thì nhiều chuyện xưa giờ rồi toàn làm ơn mắc oán :burn_joss_stick:. Mình cũng không ưa gì tính cách của nó với thằng cha nó:burn_joss_stick:. Xác định là không trông mong gì ở nó, chỉ mong nó đừng có nát để mà còn lo cho bà già nó.
 
Top