Thằng gần nhà vừa cưới con nhỏ sút nó mấy năm trước sau 1 tháng nhắn tin lại

JerryNhoxk

Junior Member
Lại 1 thằng simp nữa mấy bác ạ, con này sn 95, nghe kể con này vừa up stt buồn sau khi chia tay là thằng simp này nhào vô nhắn tin 1 tháng rồi cưới luôn. Mà nhỏ này xấu mập vl luôn chưa được 5 điểm nữa.

Hồi xưa nó quen lo lắng yêu thương con này tới mức bị con này chê bai, nói nó quản lý và cảm và thấy không thoải mái tự do các thứ, sau đó bị con này sút.

Sau con này đi bán hàng siêu thị thì quen ngay thằng quản lý hơn 30 tuổi, đúng quả báo con nhỏ đó luôn, thằng quản lý đó suốt ngày nhậu nhẹt massage, quen được mấy năm thì chia tay, chắc bị thằng quản lý này sút nên lại quay về thằng simp.

Vậy mà thằng simp này không hiểu sao vẫn u mê và nhào vô con này, thấy giống y chang mấy câu chuyện trên voz quá, không biết nó có phải vozer không nữa....
 
Lại 1 thằng simp nữa mấy bác ạ, con này sn 95, nghe kể con này vừa up stt buồn sau khi chia tay là thằng simp này nhào vô nhắn tin 1 tháng rồi cưới luôn. Mà nhỏ này xấu mập vl luôn chưa được 5 điểm nữa.

Hồi xưa nó quen lo lắng yêu thương con này tới mức bị con này chê bai, nói nó quản lý và cảm và thấy không thoải mái tự do các thứ, sau đó bị con này sút.

Sau con này đi bán hàng siêu thị thì quen ngay thằng quản lý hơn 30 tuổi, đúng quả báo con nhỏ đó luôn, thằng quản lý đó suốt ngày nhậu nhẹt massage, quen được mấy năm thì chia tay, chắc bị thằng quản lý này sút nên lại quay về thằng simp.

Vậy mà thằng simp này không hiểu sao vẫn u mê và nhào vô con này, thấy giống y chang mấy câu chuyện trên voz quá, không biết nó có phải vozer không nữa....

Không có thằng gần nhà nào cả.
 

pangoro

Member
Lại 1 thằng simp nữa mấy bác ạ, con này sn 95, nghe kể con này vừa up stt buồn sau khi chia tay là thằng simp này nhào vô nhắn tin 1 tháng rồi cưới luôn. Mà nhỏ này xấu mập vl luôn chưa được 5 điểm nữa.

Hồi xưa nó quen lo lắng yêu thương con này tới mức bị con này chê bai, nói nó quản lý và cảm và thấy không thoải mái tự do các thứ, sau đó bị con này sút.

Sau con này đi bán hàng siêu thị thì quen ngay thằng quản lý hơn 30 tuổi, đúng quả báo con nhỏ đó luôn, thằng quản lý đó suốt ngày nhậu nhẹt massage, quen được mấy năm thì chia tay, chắc bị thằng quản lý này sút nên lại quay về thằng simp.

Vậy mà thằng simp này không hiểu sao vẫn u mê và nhào vô con này, thấy giống y chang mấy câu chuyện trên voz quá, không biết nó có phải vozer không nữa....
có bầu chưa?
 

hunter4ever

Senior Member
 
Lại 1 thằng simp nữa mấy bác ạ, con này sn 95, nghe kể con này vừa up stt buồn sau khi chia tay là thằng simp này nhào vô nhắn tin 1 tháng rồi cưới luôn. Mà nhỏ này xấu mập vl luôn chưa được 5 điểm nữa.

Hồi xưa nó quen lo lắng yêu thương con này tới mức bị con này chê bai, nói nó quản lý và cảm và thấy không thoải mái tự do các thứ, sau đó bị con này sút.

Sau con này đi bán hàng siêu thị thì quen ngay thằng quản lý hơn 30 tuổi, đúng quả báo con nhỏ đó luôn, thằng quản lý đó suốt ngày nhậu nhẹt massage, quen được mấy năm thì chia tay, chắc bị thằng quản lý này sút nên lại quay về thằng simp.

Vậy mà thằng simp này không hiểu sao vẫn u mê và nhào vô con này, thấy giống y chang mấy câu chuyện trên voz quá, không biết nó có phải vozer không nữa....
kèo ngon thì của tao
kèo thúi thì ông anh, bạn , ông chú .... :go:
tích đức cho con cháu đi
 
Top