Thằng giàu làm gì cũng đúng, thằng nói đạo lý nhiều mới là thằng loser?

Boss Lacotes

Senior Member
như tít, đi làm đi chơi, lúc nào cũng có mấy thằng hay nói đạo lý, triết lý sống triết lý làm người, nói về sự trưởng thành .... nó nói sống chung với bố mẹ, được bố mẹ bảo bọc là không trưởng thành .... nhưng tôi chỉ thấy nó gato hoặc chỉ có cái nhìn phiến diện của nó, thằng bạn tôi nhà nó giàu từ xưa bố nó làm giám đốc, mẹ nó làm quản lý ngân hàng, nó được học hành tử tế, nuôi dạy trong môi trường tốt, hiện giờ lấy vợ rồi nó vẫn sống chung với bố mẹ nó trong cái nhà to đùng, nó thì mở cty riêng, vẫn hoạt động tốt, lâu lâu nó lại rủ anh em cũ đi nhậu, vẫn rất từ tốn không xạo loz khinh người

nên tôi thấy mấy thằng hay tự rút kinh nghiệm sống rồi phán xét người khác toàn mấy thằng xàm, cứ hiện thực mà tán, giàu có nó sẽ dẫn đến nhiều thứ tốt đẹp , làm tiền đề cho con cái phát triển tốt hơn, được đi đây đi đó, được tiếp xúc với những thứ hay ho tốt đẹp, còn cứ ngồi nói đạo lý đúng sai như vốt thì muôn đời ko khá đc, nói giàu không có nghĩa là có tất cả, bố mẹ giàu con cái ỷ lại , không trưởng thành:D
 

bimatcuasoi2

Senior Member
như tít, đi làm đi chơi, lúc nào cũng có mấy thằng hay nói đạo lý, triết lý sống triết lý làm người, nói về sự trưởng thành .... nó nói sống chung với bố mẹ, được bố mẹ bảo bọc là không trưởng thành .... nhưng tôi chỉ thấy nó gato hoặc chỉ có cái nhìn phiến diện của nó, thằng bạn tôi nhà nó giàu từ xưa bố nó làm giám đốc, mẹ nó làm quản lý ngân hàng, nó được học hành tử tế, nuôi dạy trong môi trường tốt, hiện giờ lấy vợ rồi nó vẫn sống chung với bố mẹ nó trong cái nhà to đùng, nó thì mở cty riêng, vẫn hoạt động tốt, lâu lâu nó lại rủ anh em cũ đi nhậu, vẫn rất từ tốn không xạo loz khinh người

nên tôi thấy mấy thằng hay tự rút kinh nghiệm sống rồi phán xét người khác toàn mấy thằng xàm, cứ hiện thực mà tán, giàu có nó sẽ dẫn đến nhiều thứ tốt đẹp , làm tiền đề cho con cái phát triển tốt hơn, được đi đây đi đó, được tiếp xúc với những thứ hay ho tốt đẹp, còn cứ ngồi nói đạo lý đúng sai như vốt thì muôn đời ko khá đc, nói giàu không có nghĩa là có tất cả, bố mẹ giàu con cái ỷ lại , không trưởng thành:D
tôi hay nói đạo lý nhưng thành công hơn khối anh vozer đây :look_down:
 

resolut1on_1308

Senior Member
như tít, đi làm đi chơi, lúc nào cũng có mấy thằng hay nói đạo lý, triết lý sống triết lý làm người, nói về sự trưởng thành .... nó nói sống chung với bố mẹ, được bố mẹ bảo bọc là không trưởng thành .... nhưng tôi chỉ thấy nó gato hoặc chỉ có cái nhìn phiến diện của nó, thằng bạn tôi nhà nó giàu từ xưa bố nó làm giám đốc, mẹ nó làm quản lý ngân hàng, nó được học hành tử tế, nuôi dạy trong môi trường tốt, hiện giờ lấy vợ rồi nó vẫn sống chung với bố mẹ nó trong cái nhà to đùng, nó thì mở cty riêng, vẫn hoạt động tốt, lâu lâu nó lại rủ anh em cũ đi nhậu, vẫn rất từ tốn không xạo loz khinh người

nên tôi thấy mấy thằng hay tự rút kinh nghiệm sống rồi phán xét người khác toàn mấy thằng xàm, cứ hiện thực mà tán, giàu có nó sẽ dẫn đến nhiều thứ tốt đẹp , làm tiền đề cho con cái phát triển tốt hơn, được đi đây đi đó, được tiếp xúc với những thứ hay ho tốt đẹp, còn cứ ngồi nói đạo lý đúng sai như vốt thì muôn đời ko khá đc, nói giàu không có nghĩa là có tất cả, bố mẹ giàu con cái ỷ lại , không trưởng thành:D
hay lắm, đạo lý anh nói hay lắm :big_smile:
 

ehero

Senior Member
Có 2 loại hay nói đạo lý,
1 là loại sử dụng nó để pr bản thân phục vụ công việc như bán hàng kinh doanh diễn giả hội thảo,
2 là loại đéo ra gì kiến thức nông cạn thích văn vở còn sống như lone,
cả 2 loại này đều có thể là ng có tiền...
nói chung giàu có ko đi đôi vs nhân cách fen ạ :rolleyes::rolleyes:
 

bacholayvo

Senior Member
Xin cách đầu thai để được như ô thớt, t trả giá 10 tỉ
zFNuZTA.png
 

CrazyFoxz

Đã tốn tiền
nói đạo ní mới ra tiền chứ,có ngàn tỷ người ta cũng không chê tiền huống hồ
tư duy chán thế :doubt:
 

sprite

Senior Member
giầu nói có trọng lượng, người khác phải nghe, vay tiền nó cũng dễ vay, nghèo nói éo ai tin, vay tiền không ai cho vay vì nhìn không có khả năng thanh toán!!!
 

Trùm Wefinex

Senior Member
như tít, đi làm đi chơi, lúc nào cũng có mấy thằng hay nói đạo lý, triết lý sống triết lý làm người, nói về sự trưởng thành .... nó nói sống chung với bố mẹ, được bố mẹ bảo bọc là không trưởng thành .... nhưng tôi chỉ thấy nó gato hoặc chỉ có cái nhìn phiến diện của nó, thằng bạn tôi nhà nó giàu từ xưa bố nó làm giám đốc, mẹ nó làm quản lý ngân hàng, nó được học hành tử tế, nuôi dạy trong môi trường tốt, hiện giờ lấy vợ rồi nó vẫn sống chung với bố mẹ nó trong cái nhà to đùng, nó thì mở cty riêng, vẫn hoạt động tốt, lâu lâu nó lại rủ anh em cũ đi nhậu, vẫn rất từ tốn không xạo loz khinh người

nên tôi thấy mấy thằng hay tự rút kinh nghiệm sống rồi phán xét người khác toàn mấy thằng xàm, cứ hiện thực mà tán, giàu có nó sẽ dẫn đến nhiều thứ tốt đẹp , làm tiền đề cho con cái phát triển tốt hơn, được đi đây đi đó, được tiếp xúc với những thứ hay ho tốt đẹp, còn cứ ngồi nói đạo lý đúng sai như vốt thì muôn đời ko khá đc, nói giàu không có nghĩa là có tất cả, bố mẹ giàu con cái ỷ lại , không trưởng thành:D
uq1dgnk.png
uq1dgnk.png
uq1dgnk.png
đến như pháp đánh vn (khi đó không có sức chống cự) vẫn phải lấy lí do "chính đáng" là vào bảo vệ các cha sứ truyền đạo đấy. con người nó hơn con vật ở cái biết bàn đúng sai, lắm thằng sống không phải là con người đâu fen ạ
KV0XGIA.gif
KV0XGIA.gif
KV0XGIA.gif
KV0XGIA.gif
 

vietbau2004

Senior Member
Bao giờ thớt bán được 1 tỉ gói mè thì vừa là thành công vừa là người nói đạo lý hay nhá !
 

Hoantn995

Senior Member
Cũng tùy, thằng nói đạo lí, triết lí nhiều nhưng khi nhìn vào hành động của nó, nó giàu, nó giỏi kiếm tiền, nó làm giỏi hơn nó nói thì đó là cái tốt, cần học hỏi nó.
Còn ngược lại đã loser lại hay nói thì chỉ toàn sáo rỗng
 
Top