Thằng Gojek sao không có CAR nhỉ?

Ki Wa Wa

Senior Member
Chiến lược của mỗi hãng thôi, nhắm không chơi lại thì không triển khai
92 - guJo9yt.png
 
Top