HN Thanh lý 34c màn AOC 19-20 led

Hết hàng

Thanh lý văn phòng còn khá đẹp. Ae nào ôm cả inbox.
  • 22 con E2070swn
  • 12 con E960sw
Tất cả ko kèm dây cáp


Giá sll Hết hàng

2020fc4c9446-05f2-4234-8a7b-cd3a8829dc82.png


20203529e65b-0010-4ed6-8ef6-514471ddab82.png


202007295b77-237c-428e-810f-1392094aaf1d.png

2020fce84beb-3d64-47a8-96d7-33b6b3f98804.png

20204e1fd1c2-9252-48e1-b3dc-054172cc5c23.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
Last edited:
Top