HN Thanh lý 34c màn AOC 19-20 led

Thanh lý văn phòng còn khá đẹp. Ae nào ôm cả inbox.
  • 22 con E2070swn
  • 12 con E960sw
Tất cả ko kèm dây cáp


Giá sll 7xxk và 5xxk

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top