SG thanh lý dọn nhà cuối năm ! có shopee

Evolforaet

Junior Member
Đã mua 1 con điện thoại (Kèm mớ phụ kiện) của bro này.
Sài rất ngon, còn bền hay không thì chưa biết :D
 
Top