SG Thanh lý HDD PC 160GB đến 320GB.

Number Five

Junior Member
Tháo máy bộ nâng cấp SSD, thanh lý 6 HDD PC 160GB đến 320GB. (Seagate mỏng và WD) trong đó 1 pé 160GB.

Giá xúc hết 600K/6 pé (HDD test bad GOOD).
 
Last edited:
Top