HN Thanh lý Intel NUC còn bảo hành 99%, NAS J1900 4 bays, SSD còn bảo hành, HDD, phím chuột, v.v..

Top