HN Thanh lý Laptop Lenovo 130-15AST, AMD 5, Ram 8, SSD 256/VGA - HD 15.6 inch

Thanh lý Laptop Lenovo 130-15AST, AMD 5, Ram 8, SSD 256/VGA - HD 15.6 inch giá chỉ 3300k hình thức như ảnh, các chức năng OK ko lỗi lầm gì cả.
 

Attachments

 • z3759885604579_a8498e050832e343896ddbf62663f4fc.jpg
  z3759885604579_a8498e050832e343896ddbf62663f4fc.jpg
  118.5 KB · Views: 38
 • z3759885610645_238a269b55852920afd6296c3ab9a10e.jpg
  z3759885610645_238a269b55852920afd6296c3ab9a10e.jpg
  138 KB · Views: 24
 • z3759885612093_d981678b5c3e0066ac62098848b2d435.jpg
  z3759885612093_d981678b5c3e0066ac62098848b2d435.jpg
  108.6 KB · Views: 32
 • z3759885612516_46402539368449b7f47de32689938c05.jpg
  z3759885612516_46402539368449b7f47de32689938c05.jpg
  177.3 KB · Views: 30
 • z3759885620539_5b8cb2ae42ec15065c3fe9cbbcecd443.jpg
  z3759885620539_5b8cb2ae42ec15065c3fe9cbbcecd443.jpg
  170.9 KB · Views: 33
Top