HN Thanh lý màn Mitsubishi Diamondcrysta 27" 1080p 400K

Mr.Pinokio

Junior Member
Chào anh em. Mình dư màn Mitsubishi Diamondcrysta 27" 1080p không dùng nên cần thanh lý lại. Có ảnh đính kèm anh em tham khảo.
  • ngoại hình vẫn ổn
  • tuổi đời cũng cao nên có bị 1 vạch kẻ mỏng ở sát góc phải màn hình.
  • màn có HDMI, DVI, VGA
Đã bán

IMG_20220701_210906_copy_1280x960.jpg
IMG_20220701_210933_copy_1280x960.jpg
IMG_20220701_212915_copy_1280x960.jpg
IMG_20220701_212933_copy_720x960.jpg
 
Last edited:
Top