SG Thanh lý một số linh kiện máy tính

BooBoo

Đã tốn tiền
1 nguồn cooler master 1200w platinum Hết bảo hành đủ box, đủ dây module 1,500,000
1 nguồn corsair rm1000 Hết bảo hành đủ box, đủ dây module 1,200,000
Hàng trâu hay user bác?
 
Top