HN [THANH LÝ] Tai Nghe Kingston HyperX

CoTyBeo

Junior Member
GIẢM GIÁ BAY CHO NHANH NÀO.

Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.300.000 vnđ
Có 1 chiếc Tai nghe Kingston HyperX Cloud Alpha S demo new full box - 1.800.000
Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngà
85237259_10212837192524574_4965861855017828352_o.jpg
 

Attachments

 • 87022955_10212837191044537_4852436759482466304_o.jpg
  87022955_10212837191044537_4852436759482466304_o.jpg
  422.3 KB · Views: 490
 • 84838483_10212837192004561_6789114500537647104_o.jpg
  84838483_10212837192004561_6789114500537647104_o.jpg
  456.5 KB · Views: 241
 • 86699434_10212837191364545_7676196783860482048_o.jpg
  86699434_10212837191364545_7676196783860482048_o.jpg
  463.6 KB · Views: 337
Last edited:

CoTyBeo

Junior Member
Còn 2c Kingston HyperX Cloud Stinger - 700.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud II - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Alpha Red - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 
Last edited:

CoTyBeo

Junior Member
Còn 2c Kingston HyperX Cloud Stinger - 700.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud II - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Alpha Red - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 
Last edited:

CoTyBeo

Junior Member
Còn 2c Kingston HyperX Cloud Stinger - 700.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud II - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Alpha Red - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 
Last edited:

CoTyBeo

Junior Member
Còn 2c Kingston HyperX Cloud Stinger - 700.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud II - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Alpha Red - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 
Last edited:

CoTyBeo

Junior Member
Còn 2c Kingston HyperX Cloud Stinger - 700.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud II - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Alpha Red - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 

CoTyBeo

Junior Member
Còn 1c Kingston HyperX Cloud Stinger - 700.000 vnđ
Còn 2c Kingston HyperX Cloud Alpha Red - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 

CoTyBeo

Junior Member
Còn 1c Kingston HyperX Cloud Stinger - 700.000 vnđ
Còn 2c Kingston HyperX Cloud Alpha Red - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 

tos.tear

Đã tốn tiền
Còn 1c Kingston HyperX Cloud Stinger - 700.000 vnđ
Còn 2c Kingston HyperX Cloud Alpha Red - 1.300.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
Bác check zalo nhé
 

CoTyBeo

Junior Member
Còn 1c Kingston HyperX Cloud Stinger - 700.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 

CoTyBeo

Junior Member
Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.600.000 vnđ
Còn 2c Kingston HyperX Cloud Revolver S - 2.000.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 

CoTyBeo

Junior Member
GIẢM GIÁ BAY CHO NHANH NÀO.

Còn 3c Kingston HyperX Cloud Revolver - 1.500.000 vnđ

Nhắn em 0938271991 - Tối em về trả lời + giao dịch + bảo hành trách nhiệm 5 ngày
 
Top