Thành phố Trung Quốc thay Bí thư do có nhiều ca Covid-19 không triệu chứng

bahaimoot

Đã tốn tiền
Động thái này diễn ra trong bối cảnh chỉ trong vòng 8 ngày, thành phố Mẫu Đơn Giang phát hiện 15 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Sau khi quyết định xét nghiệm toàn thành phố do liên tục phát hiện các ca Covid-19 không triệu chứng, thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc đã phải thay người đứng đầu.

Ngày 3/6, Bí thư Thành ủy Mẫu Đơn Giang đã chính thức được thay từ ông Mã Chí Dũng sang ông Dương Đình Song.

Việc thay người đứng đầu của thành phố này diễn ra trong bối cảnh chỉ trong vòng 8 ngày, kể từ ngày 25/5 đến ngày 1/6, Mẫu Đơn Giang liên tục phát hiện được 15 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 không có triệu chứng.
bi_thu_tq_yhbf.jpg

Ông Dương Đình Song, Bí thư Thành ủy mới của thành phố Mẫu Đơn Giang. Ảnh: mạng Nhân dân

nguồn

Hè rồi mà chưa hết dịch :shame: Cơ mà không thấy thông tin theo dõi nữa ta.
Ảnh hưởng toàn diện
 

NeLey01

Đã tốn tiền
Hè rồi mà chưa hết dịch :shame: Cơ mà không thấy thông tin theo dõi nữa ta.

Đông Nam Á quanh năm nắng nóng mà số ca vẫn tăng thì mong đợi gì, mà đừng quên là trời nóng thì có điều hòa nhé.
 

bahaimoot

Đã tốn tiền
Đông Nam Á quanh năm nắng nóng mà số ca vẫn tăng thì mong đợi gì, mà đừng quên là trời nóng thì có điều hòa nhé.
Thì nó cho thấy hành động như vừa rồi là chưa có hiểu quả, có khả năng bị bùng phát lại đó fen
 
Top