HN Thanh Qx9650, 20 con chip G 1155 (đồng giá 25k)

Top