Thanh tra Chính phủ công khai loạt sai phạm tại dự án xe buýt BRT Hà Nội

Status
Not open for further replies.

facelessman

Senior Member
từ lúc chưa làm đã biết sai phạm rồi, đường vẫn đi được mà các bố bóc hết lên thảm lại bằng bê tông. Nghe đã thấy xl
 

facelessman

Senior Member
dkm còn vụ mấy ông cá vàng vịn vào cái cấm đi vào lane brt xong rồi bắt, tởm vl
đường bé tí tắc lòi ra, ô tô thì còn 2 làn đi dàn thành 3 hàng luôn. Xe máy không có chỗ mà đi. May mình không phải đi cái đường củ lờ này
 

PH007

Senior Member
Dự án công mà thằng nào cũng xem là cơ hội chấm mút, có hậu quả thì ky luật khiển trách, thí chốt, thế thì ngày Đông Lào hóa rồng còn xa xa lăm
FY7e6U1.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 

Cam nhỏ

Senior Member
Đường 3 làn thì cắt 1 cái cho BRT, 1 làn bên phải là tuyến bus thường, đoạn nối ra Phạm Hùng chưa mở xong, anh nào đi đường này sướng trợn mắt.
Chưa kể ngã tư có chốt Pikachu, ăn sai làn dễ như bỡn :LOL:
 
Status
Not open for further replies.
Top