Thành trì cuối cùng của Forum việt sắp ra đi ?

lo_oj

Junior Member
Màu sắc không cân đối, một số favicon gần trùng màu nền nên khó nhìn
 
Quan trọng là mem, admin và mod, còn người thì còn forum. Mấy forum trước rơi rụng không phải vì thay đổi công nghệ mà vì min mod hết tâm huyết với đời. Như bên gamevn thì còn mem nhưng min mod bỏ forrum, thành ra nhìn như kiểu hậu tận thế còn vài nhóm người lay lắt sống trong các thùng container ấy.
 
Top