[Thảo luận] Chuyện bệnh hoạn nhất mà anh em Vozer từng làm là gì?

Status
Not open for further replies.

Chance

Junior Member
Tôi trước nhé, có 1 chuyện và cũng là chuyện duy nhất tôi từng làm, mà nghĩ lại vừa thấy biến thái vừa buồn cười :ROFLMAO:
Có lần em gái cùng chỗ trọ bị ốm mà thằng anh trai nó đi làm, cả khu có mỗi mình tôi ở nhà, thế là tôi xung phong đi mua thuốc với mua đồ nấu cháo thịt bằm cho nó ăn. Thật sự không hiểu lúc đó nghĩ gì mà nấu xong tôi quay tay vào nồi cháo xong đảo đều lên bưng cả nồi sang múc ra bát cho nó ăn, mà nó ăn hết tô cháo ngon lành. Chuyện không dừng ở đó mà một lát sau thằng anh trai nó cũng đi làm về, thấy nồi cháo ngon mà nó kêu no rồi không ăn nữa nên thằng kìa húp luôn, tôi thấy ớn quá nên vọt lẹ :burn_joss_stick:
Chuyện có thật 100% nhé, mời anh em chia sẻ câu chuyện của mình đi nào :D
 

Giê-hô-va

Junior Member
Tôi trước nhé, có 1 chuyện và cũng là chuyện duy nhất tôi từng làm, mà nghĩ lại vừa thấy biến thái vừa buồn cười :ROFLMAO:
Có lần em gái cùng chỗ trọ bị ốm mà thằng anh trai nó đi làm, cả khu có mỗi mình tôi ở nhà, thế là tôi xung phong đi mua thuốc với mua đồ nấu cháo thịt bằm cho nó ăn. Thật sự không hiểu lúc đó nghĩ gì mà nấu xong tôi quay tay vào nồi cháo xong đảo đều lên bưng cả nồi sang múc ra bát cho nó ăn, mà nó ăn hết tô cháo ngon lành. Chuyện không dừng ở đó mà một lát sau thằng anh trai nó cũng đi làm về, thấy nồi cháo ngon mà nó kêu no rồi không ăn nữa nên thằng kìa húp luôn, tôi thấy ớn quá nên vọt lẹ :burn_joss_stick:
Chuyện có thật 100% nhé, mời anh em chia sẻ câu chuyện của mình đi nào :D
Mất dạy, coi chừng có ngày bị gay nhé.
 

sakatakuon

Senior Member
Tôi trước nhé, có 1 chuyện và cũng là chuyện duy nhất tôi từng làm, mà nghĩ lại vừa thấy biến thái vừa buồn cười :ROFLMAO:
Có lần em gái cùng chỗ trọ bị ốm mà thằng anh trai nó đi làm, cả khu có mỗi mình tôi ở nhà, thế là tôi xung phong đi mua thuốc với mua đồ nấu cháo thịt bằm cho nó ăn. Thật sự không hiểu lúc đó nghĩ gì mà nấu xong tôi quay tay vào nồi cháo xong đảo đều lên bưng cả nồi sang múc ra bát cho nó ăn, mà nó ăn hết tô cháo ngon lành. Chuyện không dừng ở đó mà một lát sau thằng anh trai nó cũng đi làm về, thấy nồi cháo ngon mà nó kêu no rồi không ăn nữa nên thằng kìa húp luôn, tôi thấy ớn quá nên vọt lẹ :burn_joss_stick:
Chuyện có thật 100% nhé, mời anh em chia sẻ câu chuyện của mình đi nào :D
Đức.
Của em chỉ là thủ dâm trong nvs chỗ làm thôi
 

Cs Duy Mạnh

Junior Member
Tôi trước nhé, có 1 chuyện và cũng là chuyện duy nhất tôi từng làm, mà nghĩ lại vừa thấy biến thái vừa buồn cười :ROFLMAO:
Có lần em gái cùng chỗ trọ bị ốm mà thằng anh trai nó đi làm, cả khu có mỗi mình tôi ở nhà, thế là tôi xung phong đi mua thuốc với mua đồ nấu cháo thịt bằm cho nó ăn. Thật sự không hiểu lúc đó nghĩ gì mà nấu xong tôi quay tay vào nồi cháo xong đảo đều lên bưng cả nồi sang múc ra bát cho nó ăn, mà nó ăn hết tô cháo ngon lành. Chuyện không dừng ở đó mà một lát sau thằng anh trai nó cũng đi làm về, thấy nồi cháo ngon mà nó kêu no rồi không ăn nữa nên thằng kìa húp luôn, tôi thấy ớn quá nên vọt lẹ :burn_joss_stick:
Chuyện có thật 100% nhé, mời anh em chia sẻ câu chuyện của mình đi nào :D

:oh::oh::oh:
 

nhatbang

Junior Member
Tôi trước nhé, có 1 chuyện và cũng là chuyện duy nhất tôi từng làm, mà nghĩ lại vừa thấy biến thái vừa buồn cười :ROFLMAO:
Có lần em gái cùng chỗ trọ bị ốm mà thằng anh trai nó đi làm, cả khu có mỗi mình tôi ở nhà, thế là tôi xung phong đi mua thuốc với mua đồ nấu cháo thịt bằm cho nó ăn. Thật sự không hiểu lúc đó nghĩ gì mà nấu xong tôi quay tay vào nồi cháo xong đảo đều lên bưng cả nồi sang múc ra bát cho nó ăn, mà nó ăn hết tô cháo ngon lành. Chuyện không dừng ở đó mà một lát sau thằng anh trai nó cũng đi làm về, thấy nồi cháo ngon mà nó kêu no rồi không ăn nữa nên thằng kìa húp luôn, tôi thấy ớn quá nên vọt lẹ :burn_joss_stick:
Chuyện có thật 100% nhé, mời anh em chia sẻ câu chuyện của mình đi nào :D
Bệnh hoạn quá đi mà
 
Status
Not open for further replies.
Top