[Thảo luận] Tạo điện năng từ SIM CARD

blockchain

Senior Member
Thấy vô lý nhưng lại rất thuyết phục nên mời anh em vào thảo luận, biết đâu lại một startup mới :)
 
Thấy vô lý nhưng lại rất thuyết phục nên mời anh em vào thảo luận, biết đâu lại một startup mới :)
card vịt teo 20k đi anh zai
OG0lsXv.png
kI4a9lH.jpg
 
Top