Thất vọng về member voz

Quach_Tinh_2016

Senior Member
1 thì ok
2 + 3 cho thấy m là 1 thằng trẻ ranh, chưa vắt mũi sự đời
Rất buồn cho m, khi m lại lấy voz để đánh giá cả 1 con người :feel_good:
 
Top