Thay đổi thì đã sao em nhỉ?

Erricka

Junior Member
Con người thay đổi. Cảm xúc thay đổi.

Điều đó không có nghĩa rằng tình cảm từng được chia sẻ không thật.

Điều đó đơn giản có nghĩa rằng khi con người ta lớn lên, họ không lớn lên cùng nhau.

Khi em không thể chia sẻ với bạn thân của mình nữa, em sẽ dễ dàng đặt câu hỏi: Lỗi là ở ai và ai là người đã thay đổi? Nhưng có một điều anh học được rằng, không ai có lỗi trong chuyện này cả! Những điều thay đổi ấy giống như quá trình lớn lên của một cái cây, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, mà nếu không đủ yêu thương để phát hiện và chăm sóc sẽ dễ dàng từ bỏ.

Thay đổi thì đã sao em nhỉ?

Chấp nhận và làm cho những người em yêu thương chấp nhận điều đó nhé! (Trích từ một bài trong báo Hoa học trò mình đọc từ hơn 10 năm trước)
 

Adaptation

Senior Member
Con người thay đổi. Cảm xúc thay đổi.

Điều đó không có nghĩa rằng tình cảm từng được chia sẻ không thật.

Điều đó đơn giản có nghĩa rằng khi con người ta lớn lên, họ không lớn lên cùng nhau.

Khi em không thể chia sẻ với bạn thân của mình nữa, em sẽ dễ dàng đặt câu hỏi: Lỗi là ở ai và ai là người đã thay đổi? Nhưng có một điều anh học được rằng, không ai có lỗi trong chuyện này cả! Những điều thay đổi ấy giống như quá trình lớn lên của một cái cây, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, mà nếu không đủ yêu thương để phát hiện và chăm sóc sẽ dễ dàng từ bỏ.

Thay đổi thì đã sao em nhỉ?

Chấp nhận và làm cho những người em yêu thương chấp nhận điều đó nhé! (Trích từ một bài trong báo Hoa học trò mình đọc từ hơn 10 năm trước)

Hôm nay là kỷ niệm thành lập của hội Dẩm Nhất Đất Trời hay sao mà sáng giờ nhiều bài kiểu này vậy? :surrender:

Từ Đức cho tới Việt, đâu cũng có :surrender:.

Sent from Suzuki Bandit using vozFApp
 

Erricka

Junior Member
Hôm nay là kỷ niệm thành lập của hội Dẩm Nhất Đất Trời hay sao mà sáng giờ nhiều bài kiểu này vậy? :surrender:

Từ Đức cho tới Việt, đâu cũng có :surrender:.

Sent from Suzuki Bandit using vozFApp
không dẩm thì vào GTVPlus 1.0 làm trận điều R cho nó nhanh tay sáng mắt thôi
 
Top