thấy nhiều người nghèo khổ tự nhiên rét quá!

CoinCard113

Junior Member
kiếm tiền khó thật. người ta làm đủ việc, đủ chuyện. công ty lớn còn lỗ sặc máu mũi...rồi có cả người vì áp lực cuộc sống mà tự chặt đầu mình, đưa đầu cho xe cán qua... :too_sad:
 

deathlyvoltage

Senior Member
kiếm tiền khó thật. người ta làm đủ việc, đủ chuyện. công ty lớn còn lỗ sặc máu mũi...rồi có cả người vì áp lực cuộc sống mà tự chặt đầu mình, đưa đầu cho xe cán qua... :too_sad:

Ai trâu bò chịu nhiệt tốt hơn thì sống, ko thì thôi.


via theNEXTvoz for iPhone
 

tourist123

Senior Member
kiếm tiền khó thật. người ta làm đủ việc, đủ chuyện. công ty lớn còn lỗ sặc máu mũi...rồi có cả người vì áp lực cuộc sống mà tự chặt đầu mình, đưa đầu cho xe cán qua... :too_sad:
chọn lọc tự nhiên thôi. khoai to, mông bự ko lo chết đói :boss:
 

Akamine

Senior Member
Mua vé số đi fen
janDexM.jpg
 
Top