TQ Thay pin iPhone con trâu BISON bảo hành 12 tháng

duymanh777

Senior Member
mới mua cục 6splus , nhãn thì ghi 3650mah mà lắp vô thấy 3utoll có 3510mha , chát với shop thì chày cối nói do lô pin ấy như thế ??? rồi vùng vằng bảo ko ưng thì tháo trả hàng lại hoàn tiền ??? đm lắp vô rồi còn tháo gì nữa :(
NLJYcLsQb6-31xUOCMD0IY0sdDJb48Fdff8wpW0o0fx0xcip4VOgdNgXOn1uF9MGsclJW9ueDMhsAMLrPlNGphzDDdBgAK9nVTNN5OriMVVfRGkNq2NRrgEt2QWEO6WSCIWsH3Pv2MYWpgPGMETDGPNqCCpXy77O6JcZB5FIFZ_2ZwMVijyYKRF8b0iFrFKOn_64zPVVY35WQv6QOhVZldTbYhNxdxfJqS8bW_YHsoMaMbJwEPOPQlUmFPvYzSJhLKYFtn-l241UCrw431eYZ5ZhlP8qq-mypRBAfGqFsXs1-Y-WnPG6Ur4LkiKERwPI3QdD3Hj5Nu4sidAkSJgMfO1LV4STMuGs82722ZZgkJI24WaUvhK88UhUlA409tPVzVlwi1j5iKbViuIDhqNNb03UX_CLs7O-v8BZE242Ruo1WEp6WiWu1Lcdi3JTycXeQjkJzgTI7533wF3aosulwaW2NcV_Xz0WxWpk8QRVpXuZ-UZsSSrsGFLaE7lmL-jkR7pYw8wsszD605wsew-knh6sKjUL5QjT9FHfPeUmO4FT7tu28tqicOEYgjK7GOW7y4drhsZiW3T0LRJhBdqnwSw-g9jUbEFpmslOTuLyfpNyVzEh9-WikHvFwPB2CKbm43nP3XKTwfopeQJU0WVQTCA5EAlkZm13YBOLPCDytnkKkU9MduqbTpN3TI4dZD8bQIX3OhyBVSglpzYkQSPLTo9w=w468-h624-no


6splus PIN BISON 11.10.21.png
 
Top