Thêm một mùa Noel cô đơn...

Lenh Ho Dai Ca

Senior Member
Rầu :smile:
Rủ gái đã 3 lần từ chối, 3 lần trong đó đã 2 lần nghe vOzer mạnh mẽ lên và rủ đi chơi, cả 3 lần gái đều từ chối. Thôi thì không rủ nữa :smile:
Thêm một mùa Noel lặng lẽ đi nhà thờ, rồi đi về... lướt vOz :beauty:

Ngày hôm sau Noel là thứ 7 hẹn đi chơi với đám bạn cả ngày, thôi thì cũng đỡ
Trường cho nghỉ phát 2 ngày t5 t6 ở nhà đón Noel. Muốn rủ gái đi mà cảm thấy mình không phải là gu của nhỏ. Thôi thì không rủ nữa :amazed::ah:

Thớt cũ: https://voz.vn/t/xin-dong-luc-co-nen-day-lao-to-tinh.192236/
 

Amer Al-Barkawi

Senior Member
Rầu :smile:
Rủ gái đã 3 lần từ chối, 3 lần trong đó đã 2 lần nghe vOzer mạnh mẽ lên và rủ đi chơi, cả 3 lần gái đều từ chối. Thôi thì không rủ nữa :smile:
Thêm một mùa Noel lặng lẽ đi nhà thờ, rồi đi về... lướt vOz :beauty:

Ngày hôm sau Noel là thứ 7 hẹn đi chơi với đám bạn cả ngày, thôi thì cũng đỡ
Trường cho nghỉ phát 2 ngày t5 t6 ở nhà đón Noel. Muốn rủ gái đi mà cảm thấy mình không phải là gu của nhỏ. Thôi thì không rủ nữa :amazed::ah:
Có thằng e nhắn tin 3 4 lần nó đều từ chối, rồi đến đêm noel lạnh lẽo nó lại dạng cho thằng khác nó giã như giã gạo :too_sad: :too_sad: :too_sad:
 

vnReaver

Senior Member
Nghe ai ko nghe lại đi nghe vốt zơ
Nó từ chối lần 1 là có cơ sở quit game r, chày cối thì cùng lắm thêm lần 2 thôi đằng này còn tận 3 lần
Cũng phải giữ giá cho mình nữa chứ
 

Lenh Ho Dai Ca

Senior Member
Nghe ai ko nghe lại đi nghe vốt zơ
Nó từ chối lần 1 là có cơ sở quit game r, chày cối thì cùng lắm thêm lần 2 thôi đằng này còn tận 3 lần
Cũng phải giữ giá cho mình nữa chứ
Nghĩ lại càng thêm tức :choler: Thấy khí chất 1 đấng đại trượng phu bị chà đạp ghê :go:
 
Rầu :smile:
Rủ gái đã 3 lần từ chối, 3 lần trong đó đã 2 lần nghe vOzer mạnh mẽ lên và rủ đi chơi, cả 3 lần gái đều từ chối. Thôi thì không rủ nữa :smile:
Thêm một mùa Noel lặng lẽ đi nhà thờ, rồi đi về... lướt vOz :beauty:

Ngày hôm sau Noel là thứ 7 hẹn đi chơi với đám bạn cả ngày, thôi thì cũng đỡ
Trường cho nghỉ phát 2 ngày t5 t6 ở nhà đón Noel. Muốn rủ gái đi mà cảm thấy mình không phải là gu của nhỏ. Thôi thì không rủ nữa :amazed::ah:

Thớt cũ: https://voz.vn/t/xin-dong-luc-co-nen-day-lao-to-tinh.192236/
tiểu đệ làm ta thất vọng tràn trề bờ đê
 

MjNcrusader

Senior Member
Ngu thì chết, ai bảo nghe vOzer vàng vẩu tư vấn.
Tạch 1 phát thấy mùi rồi là té thôi em zai, đâm đầu vào làm gì nữa. Buồn 1 thời gian rồi thôi, sau này sẽ thấy gái gú quan trọng đéo, thời gian đóng vai simp thì để học hành rồi mà kiếm tiền tử tế sẽ tốt hơn.
 

Pronga100nam

Senior Member
Rầu :smile:
Rủ gái đã 3 lần từ chối, 3 lần trong đó đã 2 lần nghe vOzer mạnh mẽ lên và rủ đi chơi, cả 3 lần gái đều từ chối. Thôi thì không rủ nữa :smile:
Thêm một mùa Noel lặng lẽ đi nhà thờ, rồi đi về... lướt vOz :beauty:

Ngày hôm sau Noel là thứ 7 hẹn đi chơi với đám bạn cả ngày, thôi thì cũng đỡ
Trường cho nghỉ phát 2 ngày t5 t6 ở nhà đón Noel. Muốn rủ gái đi mà cảm thấy mình không phải là gu của nhỏ. Thôi thì không rủ nữa :amazed::ah:

Thớt cũ: https://voz.vn/t/xin-dong-luc-co-nen-day-lao-to-tinh.192236/

lệnh em chớ có buồn, đã có D ca ở đây rồi :beauty:
 
Top