góp ý Thêm nút đăng xuất cho tài khoản bị banned

avatar_ratto

Junior Member
Em lỡ đăng nhập tài khoản bị ban vào next voz nhưng không thoát được ngoại trừ xóa cache trình duyệt, giờ phải mở trình duyệt khác để vào voz ạ
 
Top