góp ý Thêm số trang trên đầu thread

haxingxing

Junior Member
Screenshot_2020-03-19-07-35-24-741_com.android.chrome.jpg

E góp ý là nên thêm số trang vào phần đầu. Mỗi lần vào xem là e phải kéo xuống cuối mới có cách về trang 1. Thanks
 
Top