SG Thiết bị nuôi sever UPS Cisco router

RegNickChoVui01

Senior Member
Thanh lý nhanh Thiết bị nuôi sever
Router Cisco 1921 (1900 seri) hàng như hình tháo sẹt vơ chạy ngon lành cành đào
Giá: 2tr5
LH: 035.451.2461 TPHCM2020253508fc-e800-4b3e-ba44-6b4afc1971c6.jpg

20203fc5db4f-72ca-4e53-bac1-e42e2e4779e4.jpg

2020dae231b1-16da-47ca-952d-a9a142e738f9.jpg

20206d6ad697-d5e9-406d-a3bc-74eeca929343.jpg2020f3aaa834-d5ca-4912-9731-485d0aa968dc.jpg
 
Last edited:
Top