Thiết bị viễn thông Huawei bị cấm hoàn toàn tại Mỹ

bannicklacho

Đã tốn tiền
Cấm cả bọn chink qua nữa anh gì ơi

via theNEXTvoz for iPhone

Tôi dùng app anh gì ơi, tốn dung lượng quá
 
Top