Thiếu niên 17 tuổi dùng dao cạy cửa phòng ngủ, đe dọa hiếp dâm chủ quán nhậu

lp417

Senior Member
Khỏi đọc báo tôi đoán luôn đây là một thằng miền Tây bỏ xứ đi làm công nhân, hết tiền nên nảy sinh cướp giết.
hơi bốc mùi nhưng mà tôi cũng có ý nghĩ gần tương tự, tóm lại là...
 

NefariouzKay

Senior Member
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4653456177396e55554141535037703f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4641734366704356454167485f62743f666f726d61743d6a7067266e616d653d39303078393030
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4532456e765a57555941516665336f3f666f726d61743d6a7067266e616d653d6d656469756d
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f464f436c57322d556341454547744a3f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f464f436c584f3355634163533676683f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f46504a2d44657356734145496c6b463f666f726d61743d6a7067266e616d653d6d656469756d
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f46516f62706d6e56674141695968573f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
you're welcome, :shame:
nói mồm thế à, ộp ộp ộp ộp
 

hanjkate

Senior Member
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4653456177396e55554141535037703f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4641734366704356454167485f62743f666f726d61743d6a7067266e616d653d39303078393030
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4532456e765a57555941516665336f3f666f726d61743d6a7067266e616d653d6d656469756d
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f464f436c57322d556341454547744a3f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f464f436c584f3355634163533676683f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f46504a2d44657356734145496c6b463f666f726d61743d6a7067266e616d653d6d656469756d
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f46516f62706d6e56674141695968573f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
you're welcome, :shame:

Hình có gì đâu mà phải encode thế bro. Tốn time :mad:

Gửi từ Trại tâm thần bằng vozFApp
 

Meo'

Senior Member
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4653456177396e55554141535037703f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4641734366704356454167485f62743f666f726d61743d6a7067266e616d653d39303078393030
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4532456e765a57555941516665336f3f666f726d61743d6a7067266e616d653d6d656469756d
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f464f436c57322d556341454547744a3f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f464f436c584f3355634163533676683f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f46504a2d44657356734145496c6b463f666f726d61743d6a7067266e616d653d6d656469756d
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f46516f62706d6e56674141695968573f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
you're welcome, :shame:
Sau khi tham khảo hai đồng chí ở dưới, tôi xin dí d★i vào mặt anh. :angry:
 

neverlove88

Senior Member
Vcl đòi hiếp bà già, lại còn ở đảo nữa. Hấp diêm xong nhảy xuống biển chạy à
KAUdgHo.png


Gửi từ Samsung SM-N986N bằng vozFApp
 

MetroSaigon

Senior Member
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4653456177396e55554141535037703f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4641734366704356454167485f62743f666f726d61743d6a7067266e616d653d39303078393030
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f4532456e765a57555941516665336f3f666f726d61743d6a7067266e616d653d6d656469756d
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f464f436c57322d556341454547744a3f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f464f436c584f3355634163533676683f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f46504a2d44657356734145496c6b463f666f726d61743d6a7067266e616d653d6d656469756d
 • 68747470733a2f2f7062732e7477696d672e636f6d2f6d656469612f46516f62706d6e56674141695968573f666f726d61743d6a7067266e616d653d6c61726765
you're welcome, :shame:
Link ko có j cũng hex nữa :beat_shot:
 

Nam

Senior Member
Có khi chị ấy lại sướng ngu người, chà chà thằng trai trẻ non tơ lông mọc lún phún, hùng hục tuổi dậy thì đưa cây hàng còn chưa mở mắt vào người, lấy first blood của thằng bé thì còn gì bằng
 

ChiêuNghiVăn

Senior Member
Bố mẹ đặt tên con vầy thì chứng tỏ cũng không phải trí thức gì. Phải biết né mấy tên người đã nổi tiếng ra chứ.
 
Top