thảo luận Thiếu thốn tài nguyên trên RPG Maker VX ace

Phuc1200

Senior Member
Như tit, các thím có link tổng hợp tài nguyên, tool với code cho em xin với.
Định làm con game chơi chơi nhưng tài nguyên ít quá.

Gửi từ Realme RMX1919 bằng vozFApp
 

Ryanpzo9

Senior Member
Cái này bác lên forums.rpgmakerweb.com kiếm. Forums chính chủ của RPG Maker đó bác. Trước e cũng làm 1 con game = cái VX Ace này rồi (Ở ĐÂY nếu bác có nhã hứng coi thử). Còn scripts thì bác có thể search google vài người làm script nổi nổi như Yanfly, Victor Sant v...v.. Đa phần trước e làm cũng toàn search google với lên forums kia nhặt nhạnh.

Giờ e đang làm con game tiếp theo trên cái engine mới nhất là RPG Maker MV. Khuyên bác nếu được thì nên dùng cái MV vì cái này tiên tiến hơn rất nhiều, và nó sử dụng JavaScript.
 

Phuc1200

Senior Member
Cái này bác lên forums.rpgmakerweb.com kiếm. Forums chính chủ của RPG Maker đó bác. Trước e cũng làm 1 con game = cái VX Ace này rồi (Ở ĐÂY nếu bác có nhã hứng coi thử). Còn scripts thì bác có thể search google vài người làm script nổi nổi như Yanfly, Victor Sant v...v.. Đa phần trước e làm cũng toàn search google với lên forums kia nhặt nhạnh.

Giờ e đang làm con game tiếp theo trên cái engine mới nhất là RPG Maker MV. Khuyên bác nếu được thì nên dùng cái MV vì cái này tiên tiến hơn rất nhiều, và nó sử dụng JavaScript.
thank thím.
 
Top