Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, vị tướng đi qua 3 cuộc chiến và nỗi sợ "sự quyến rũ thầm lặng thời bình"

Top