[Thơ ca hò vè] Chào tân vốt zơ làm bài thơ tặng các thím, chúc min mod nhà mới bớt ở dơ đi

Covid_19

Senior Member
Cô vid là em đó mấy anh :byebye:
m ho khó thở sốt tanh bành
Vi vu trời Âu em chẳng lạnh
Im lìm về nước với các anh
Dẫn về cách ly cả Trúc Bạch
1 đời em xuống dốc không phanh
9. tối nay sẽ mở đăng ký để test tải, số lượng và thời gian hạn chế. :look_down:
 
Top