Thời báo Hoàn Cầu: Trung Quốc đang chuẩn bị chiến tranh ở Đài Loan

lam_hieu

Đã tốn tiền
thằng Tàu có vẻ như đang đánh giá thấp sự khinh thị và thù ghét của các quốc gia khác dành cho nó. nó mà húng chó lên đánh Đài phát, là rất dễ thành dây dẫn nổ cho việc cô lập chính bản thân nó trên quốc tế.
Nhiều khi là phép thử phen ơi. Xem các nước nó phản ứng như thế nào, có phản ứng không nếu nó làm thế :) mà giờ TQ nó vẫn là thằng làm thuê lớn nhất, mọi thứ phụ thuộc vào nó rất nhiều, giờ các nước mới sợ nó cô lập í
 
Top