Thời đại này Nigga là chủng tộc thượng đẳng ?

maiyeuweb

Member
khi mà người ta đứng đầu về gần như tất cả mọi thứ thì người ta cảm thấy thượng đẳng là đúng thôi
nhưng mà vẫn đm bọn tây lông nhé
các anh em da vàng sớm muộn gì cũng sẽ vượt lên thôi :sure:
 
Nigga and Porn


via theNEXTvoz for iPhone
 

hihizzls

Junior Member
bọn nigga nó nhạy cảm mấy vụ này lắm, hơi tí là bị gọi là pbct, dm. Dân đa phần nô lệ có tự giải phóng dc cc đâu mà đòi quyền lợi
 

spckm08

Member
khi mà người ta đứng đầu về gần như tất cả mọi thứ thì người ta cảm thấy thượng đẳng là đúng thôi
nhưng mà vẫn đm bọn tây lông nhé
các anh em da vàng sớm muộn gì cũng sẽ vượt lên thôi :sure:
Lúc nào Vàng vẩu cũng đi sau Tây lông, cùng lắm là tiệm cận chứ giáo dục phổ thông của phe vàng vẩu không chú trọng vào sáng tạo thì phải. Thế thì lấy tiền đề đâu vượt Tây lông.
 
Top