Thời Lý, Trần ở nước ta gọi vua là gì?

bobbychinn

Senior Member

Thời phong kiến, bề tôi thường gọi vua là “bệ hạ”, nhưng thời Lý, Trần ở nước ta có những quy định cách xưng hô với nhà vua khác thường.​

Đại Việt sử ký toàn thư viết: Năm Thiên Thành thứ 7 (1034), đời Lý Thái Tông, nhà vua xuống chiếu cho các quan khi có việc ở trước mặt vua thì gọi vua là "triều đình".

Sử thần Lê Văn Hưu bình luận rằng: “Thiên tử tự xưng là ‘trẫm’, là ‘dư nhất nhân’. Bề tôi gọi vua là ‘bệ hạ’, chỉ chỗ thiên tử ở là triều đình, chỉ chỗ chính lệnh ban ra là triều sảnh, từ xưa không thay đổi xưng hô. Nay Lý Thái Tông lại bảo các quan gọi mình là ‘triều đình’, sau Lý Thánh Tông lại tự xưng là ‘vạn thặng’, Lý Cao Tông bảo mọi người gọi mình là Phật, đều không theo phép ở đâu, mà là thích khoe khoang”.

...

Sang đến thời Trần, đời vua đầu tiên là Trần Thái Tông, sau khi vua lên ngôi tới 25 năm, đến năm Thiên Ứng Chính Bình thứ 18 (1250), Đại Việt sử ký toàn thư viết rằng: "Nhà vua xuống chiếu cho thiên hạ gọi vua là quốc gia".
Ta không rõ cách gọi vua là Quốc gia duy trì trong bao lâu, chỉ biết rằng đến năm 1258, vua Trần Thái Tông nhường ngôi cho Thái tử Hoảng (tức Trần Thánh Tông) để lên làm Thái thượng hoàng. Từ đó về sau, thì sử đều viết bề tôi gọi hai vua Trần là Thượng hoàng và Quan gia.
Thoi Ly, Tran o nuoc ta goi vua la gi?
Việc gọi vua bằng Quan gia lần đâu xuất hiện trong Đại việt sử ký toàn thư ở đoạn chép về việc khi có sứ phương Bắc đến mà Tư đồ Trần Quang Khải đang theo vua Thánh Tông đi đánh giặc, Thượng hoàng Trần Thái Tông mới gọi Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đến, muốn trao cho ông chức Tư đồ để tiếp sứ Bắc.

Hưng Đạo vương trả lời: "Dự tiếp sứ giả, thần không dám chối. Còn như thăng chức Tư đồ, thần không dám vâng mệnh, vì Quan gia đi đánh giặc phương xa, Quang Khải đi theo hộ giá mà bệ hạ tự làm việc phong chức, e lòng người trên dưới sợ có chỗ không yên và cũng không vừa ý Quan gia và Quang Khải. Đợi xa giá trở về, việc phong chức cũng chưa muộn”.

Như vậy, khi xưng hô với Thượng hoàng, Hưng Đạo vương vẫn gọi Thượng hoàng là Bệ hạ.

Cũng theo Đại Việt sử ký toàn thư, vào năm Bảo Phù thứ 5 (1277), vua Trần Thánh Tông đã hỏi Uy Văn vương Trần Toại về nghĩa của từ “Quan gia”. Uy Văn vương đáp rằng: “Thời ngũ đế coi thiên hạ là của chung, thời tam vương coi thiên hạ là nhà chung. Cho nên gọi là Quan gia”. Vua Trần Thánh Tông khen ngợi Uy Văn vương là có kiến thức rộng.

Trước khi cướp ngôi của nhà Trần, khi cháu ngoại của mình vẫn đang làm vua (Trần Thiếu Đế), Hồ Quý Ly đã tự xưng là Quốc Tổ Chương Hoàng, khi làm công văn thì đề là Phụng Nhiếp chính Quốc Tổ Chương Hoàng, dù vẫn chỉ tự xưng là "dư" mà chưa dám xưng là "trẫm".

Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, năm 1425, sau khi từ Nghệ An vào lấy được Tân Bình và Thuận Hóa, các tướng suy tôn Bình Định Vương Lê Lợi là "Đại thiên hành hóa". Từ đó, các mệnh lệnh, dụ văn, phần nhiều lấy bốn chữ ấy để xưng.

Khi cuộc kháng chiến chống quân Minh thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua nhưng chưa xưng danh hiệu Hoàng đế, chỉ xưng là Thuận Thiên Thừa Vận Duệ Văn Anh Vũ Đại vương, hiệu là Lam Sơn Động chủ. Sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ xưng với quần thần là “trẫm”, quần thần gọi vua là “bệ hạ”.

Vua Lê Thái Tổ phong cho con trai trưởng là Lê Tư Tề làm Quốc vương, hoàng tử Lê Nguyên Long (vua Lê Thái Tông sau này) làm Hoàng thái tử. Lê Thái Tổ ban lệnh chỉ quy định, nếu ai có việc đến Quốc vương và Hoàng thái tử thì dùng chữ "khải", chứ không được dùng chữ "tấu" và xưng là "Quốc vương điện hạ", "Thái tử điện hạ". Nếu Quốc vương có tuyên cáo hiệu lệnh gì thì dùng chữ "Quốc vương chỉ huy", không được dùng chữ "sắc". Tuy nhiên sau đó Tư Tề bị phế, từ đó về sau nhà Lê không còn vị thân vương nào được phong tước Quốc vương nữa.

Thời Lê trung hưng, quyền hành trong nước vào cả trong tay các chúa Trịnh. Các chúa Trịnh đều được vua Lê phong tước vương. Các quan, nhân dân gọi các chúa Trịnh là “điện hạ”, khi có việc trình lên chúa thì gọi là "khải" chứ không dùng chữ "tâu".

Trong thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh, ở đàng trong, vị chúa Nguyễn thứ 8 là Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát năm 1744 đã lên ngôi vương ở Phú Xuân và thực hiện một loạt thay đổi để nâng cao vị thế của mình, như đổi phủ là điện, đổi chữ "thân" làm chữ "tấu", gọi chính dinh là đô thành, lập lục bộ. Với các thuộc quốc (Chiêm Thành, Chân Lạp) thì Vũ vương xưng là Thiên vương, nhưng văn thư vẫn dùng niên hiệu của vua Lê.

https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/thoi-ly-tran-o-nuoc-ta-goi-vua-la-gi-1473510.html
 
Các bạn có biết vì sao bọn viết truyện của tàu khựa ko dám đề cập đến VN ta ko ?

Bởi vì dân tộc Đại Hán của chúng nó rất là cay Đại Việt, luôn muốn úp Đại Việt nhưng Đại Việt như 1 bức tượng nguy nga còn chúng như lũ kiến con vậy..

Chúng nó có các đại anh hùng như Tiêu Phong - Liêu, Đoàn hoàng gia - Đại Lý, Hoàn nhan các cmn kiểu - Kim, Quách Tĩnh - Tống, rồi còn 1 đống Tây Hạ, Thổ Phồn... cmn cái gì đó nhưng đều bị quét sạch bởi vó ngựa Mông Cổ.

=> Trung nguyên chúng nó có các siêu anh hùng, siêu võ công Vương trùng dương - Đông - Tây - Nam - Bắc ... cái cm gì ... nhưng lại ko bằng Trần Hưng Đạo nhà ngừoi ta đập tan trăm vạn quân Mông Nguyên... Cay lắm chứ.... Mỗi lần nghĩ tới các đại cao thủ chúng nó đánh nhau, THĐ của ta cầm AK47 làm 1 quẹt thế là chúng nó chết sạch, là tôi lại cường như thằng điên.
 

the chosen vodoi

Senior Member
Bài hay và vắng anh tài bình luận quá
không đủ trình độ để bình luận anh à, chứ không phải không muốn.
Các bạn có biết vì sao bọn viết truyện của tàu khựa ko dám đề cập đến VN ta ko ?

Bởi vì dân tộc Đại Hán của chúng nó rất là cay Đại Việt, luôn muốn úp Đại Việt nhưng Đại Việt như 1 bức tượng nguy nga còn chúng như lũ kiến con vậy..

Chúng nó có các đại anh hùng như Tiêu Phong - Liêu, Đoàn hoàng gia - Đại Lý, Hoàn nhan các cmn kiểu - Kim, Quách Tĩnh - Tống, rồi còn 1 đống Tây Hạ, Thổ Phồn... cmn cái gì đó nhưng đều bị quét sạch bởi vó ngựa Mông Cổ.

=> Trung nguyên chúng nó có các siêu anh hùng, siêu võ công Vương trùng dương - Đông - Tây - Nam - Bắc ... cái cm gì ... nhưng lại ko bằng Trần Hưng Đạo nhà ngừoi ta đập tan trăm vạn quân Mông Nguyên... Cay lắm chứ.... Mỗi lần nghĩ tới các đại cao thủ chúng nó đánh nhau, THĐ của ta cầm AK47 làm 1 quẹt thế là chúng nó chết sạch, là tôi lại cường như thằng điên.
Có cây kim hình chữ S ghim vào mông của anh 1000 năm rồi mà chưa nhổ ra được anh có cay không
 

mutoyugi

Đã tốn tiền
Các bạn có biết vì sao bọn viết truyện của tàu khựa ko dám đề cập đến VN ta ko ?

Bởi vì dân tộc Đại Hán của chúng nó rất là cay Đại Việt, luôn muốn úp Đại Việt nhưng Đại Việt như 1 bức tượng nguy nga còn chúng như lũ kiến con vậy..

Chúng nó có các đại anh hùng như Tiêu Phong - Liêu, Đoàn hoàng gia - Đại Lý, Hoàn nhan các cmn kiểu - Kim, Quách Tĩnh - Tống, rồi còn 1 đống Tây Hạ, Thổ Phồn... cmn cái gì đó nhưng đều bị quét sạch bởi vó ngựa Mông Cổ.

=> Trung nguyên chúng nó có các siêu anh hùng, siêu võ công Vương trùng dương - Đông - Tây - Nam - Bắc ... cái cm gì ... nhưng lại ko bằng Trần Hưng Đạo nhà ngừoi ta đập tan trăm vạn quân Mông Nguyên... Cay lắm chứ.... Mỗi lần nghĩ tới các đại cao thủ chúng nó đánh nhau, THĐ của ta cầm AK47 làm 1 quẹt thế là chúng nó chết sạch, là tôi lại cường như thằng điên.
Cũng hơi có mùi nhưng tôi thích


via theNEXTvoz for iPhone
 

Vegito

Senior Member
Bài hay và vắng anh tài bình luận quá
Đọc chỉ thấy vua mình hám danh, còn cho mình là pHật :LOL: vua mình đa số ham chơi dâm dục ít nghĩ cho dân

Thằng sau lên luôn muokns huỷ hoại di sản của thằng trc và nghĩ ra lắm thứ quái thai để ghi dấu ấn (đếu cần biết tốt hay xấu, đa số là xấu)
Điều ấy càng chứng tỏ từ xưa mình đã ko có 1 quy chuẩn chung thống nhất. Các ông vua sau ko đc giáo dục tốt mà chỉ tồn tại trong người suy nghĩ để lại di sản cho thằng sau 🤣
Truyền thống ấy chắc giờ vẫn còn 🤣


Chán chả thèm bình luận nhưng a hỏi thì tôi xin nói
 
Last edited:

httd1221

Senior Member
Đọc chỉ thấy vua mình hám danh, còn cho mình là pHật :LOL: vua mình đa số ham chơi dâm dục ít nghĩ cho dân

Thằng sau lên luôn muokns huỷ hoại di sản của thằng trc và nghĩ ra lắm thứ quái thai để ghi dấu ấn (đếu cần biết tốt hay xấu, đa số là xấu)
Điều ấy càng chứng tỏ từ xưa mình đã ko có 1 quy chuẩn chung thống nhất. Các ông vua sau ko đc giáo dục tốt mà chỉ tồn tại trong người suy nghĩ để lại di sản cho thằng sau 🤣
Truyền thống ấy chắc giờ vẫn còn 🤣


Chán chả thèm bình luận nhưng a hỏi thì tôi xin nói
Vụ tên gọi cũng như vô số chuyện khác là cop nguyên bên tàu về thôi mà, như quan gia thì ông tổ họ Trần vốn người Tống mà vua Tống cũng xưng quan gia :nosebleed:
 

The Script

Senior Member
Đọc chỉ thấy vua mình hám danh, còn cho mình là pHật :LOL: vua mình đa số ham chơi dâm dục ít nghĩ cho dân

Thằng sau lên luôn muokns huỷ hoại di sản của thằng trc và nghĩ ra lắm thứ quái thai để ghi dấu ấn (đếu cần biết tốt hay xấu, đa số là xấu)
Điều ấy càng chứng tỏ từ xưa mình đã ko có 1 quy chuẩn chung thống nhất. Các ông vua sau ko đc giáo dục tốt mà chỉ tồn tại trong người suy nghĩ để lại di sản cho thằng sau 🤣
Truyền thống ấy chắc giờ vẫn còn 🤣


Chán chả thèm bình luận nhưng a hỏi thì tôi xin nói
Thời Lý có một cái tệ là quá sùng đạo Phật, chùa nhiều, sư nhiều, vua mê Phật, trong sử chép đủ thứ điềm lành tào lao, hoa này mọc là điềm lành, thú màu trắng là điềm lành, quan lại đón ý vua, thi nhau dâng những điềm lành tào lao hổ lốn, quan chép sử nịnh vua, chép nguyên si những điềm lành tào lao hổ lốn ấy vào chính sử
 

gocpho8x

Senior Member
Danh xưng Quan gia được dùng bắt đầu từ Tống Thái Tổ,ko rõ các vua Trần thích dùng hay bắt chước :canny:
Câu nói của cụ Tuấn khi từ chối chức Tư Đồ đã thể hiện cụ cũng kình và ớn Khải thế nào,"...sẽ không làm vui lòng Quan gia và Quang Khải..":doubt:
Khải tài năng văn võ song toàn phục vụ suốt 3 đời vua đều 1 mình kiêm đứng đầu cả văn lẫn võ triều đình,tiếc là sau này bị lu mờ bởi cụ Tuấn mà ko đánh giá hết tài năng và công lao của ông:nosebleed:

Gửi từ Google Pixel bằng vozFApp
 

me8910..

Senior Member
Thời Lý có một cái tệ là quá sùng đạo Phật, chùa nhiều, sư nhiều, vua mê Phật, trong sử chép đủ thứ điềm lành tào lao, hoa này mọc là điềm lành, thú màu trắng là điềm lành, quan lại đón ý vua, thi nhau dâng những điềm lành tào lao hổ lốn, quan chép sử nịnh vua, chép nguyên si những điềm lành tào lao hổ lốn ấy vào chính sử
thím nói thì hay lắm. Dân thì ngu, người biết chữ đếm trên đầu ngón tay, giao dịch toàn truyền miệng, cao cấp hơn thì mua dịch vụ người viết hộ rồi điểm chỉ. :nosebleed:
Vua ở trên truyền xuống thì thằng quan địa phương nó chặn lại, ko cho dân biết thì sao mà quản lý được. Nên phải có cái chính sách gì để truyền chính sách với dân chúng. Do đó vua mới chi ngân sách phát triển đạo Phật, dùng sư sãi để phát ngôn chính sách thay vua, nói theo ngôn ngữ hiện đại là chi tiền marketing cho Phật Giáo để làm PR hộ vua và triều đình. Phật cũng ko biết làm cách nào cho dân tin, thế là vẽ ra các loại điềm lành để có cái mà PR, mà câu like. :sexy_girl:
Hiệu ứng PR quá mạnh, dân cũng tin, quan cũng tin. Có điều dân ko có tiền còn quan thì có rất nhiều tiền nên mới dùng tiền mua điềm lành dâng lại tặng vua. Vua cũng ko thể báng bổ đội ngũ marketing đó ko phải là điềm lành được, thế là xui theo. Rồi khi Vua cần cân bằng thế lực, nhiều ông ngáo quá mà ko biết làm cách nào cho lên chức nên bốc mấy ông dâng điềm lành ấy lên chức thôi. Vòng quay lại lặp lại, càng đi kiếm thêm điềm lành :confident:

Tóm tắt lại là do dân ngu, và vua cần tìm insight để đi marketing. Và cái insight đó là sùng đạo Phật ::boss:
 

chess1

Senior Member
Thời Lý có một cái tệ là quá sùng đạo Phật, chùa nhiều, sư nhiều, vua mê Phật, trong sử chép đủ thứ điềm lành tào lao, hoa này mọc là điềm lành, thú màu trắng là điềm lành, quan lại đón ý vua, thi nhau dâng những điềm lành tào lao hổ lốn, quan chép sử nịnh vua, chép nguyên si những điềm lành tào lao hổ lốn ấy vào chính sử
Mấy anh nhận xét thế này toàn lấy nay phán xưa. Thời Lý là giai đoạn mới thoát ly khỏi TQ. Trong nước có đủ thể loại Hán (gốc, lai, dạt), Việt (Hán hoá các mức khác nhau và cả không Hán hoá), tộc khác ở đồng bằng như Tày nùng Thái.

Với sự lộn xộn như thế sử dụng mô hình Phật vương ở Đông Nam Á là cách chuẩn xác để dựng cơ đồ. Phật giáo chung sing bình đẳng mới thích hợp, nhất là nó đang ăn sâu tầng lớp bình dân rồi.

Thời Lê về sau, dân tộc đồng hoá hoàn chỉnh cộng với 20 năm Minh thuộc, Nho giáo nhập rất sâu mới theo Nho hẳn được.
 

bobbychinn

Senior Member
Danh xưng Quan gia được dùng bắt đầu từ Tống Thái Tổ,ko rõ các vua Trần thích dùng hay bắt chước :canny:
Câu nói của cụ Tuấn khi từ chối chức Tư Đồ đã thể hiện cụ cũng kình và ớn Khải thế nào,"...sẽ không làm vui lòng Quan gia và Quang Khải..":doubt:
Khải tài năng văn võ song toàn phục vụ suốt 3 đời vua đều 1 mình kiêm đứng đầu cả văn lẫn võ triều đình,tiếc là sau này bị lu mờ bởi cụ Tuấn mà ko đánh giá hết tài năng và công lao của ông:nosebleed:

Gửi từ Google Pixel bằng vozFApp
Quang Khải em ruột Thánh Tông, Quốc Tuấn nhánh ngoài, Quang Khải phải nắm quyền to nhất rồi, đánh nhau xong là Quốc Tuấn tự biết lui về Vạn Kiếp rồi
 

gocpho8x

Senior Member
Quang Khải em ruột Thánh Tông, Quốc Tuấn nhánh ngoài, Quang Khải phải nắm quyền to nhất rồi, đánh nhau xong là Quốc Tuấn tự biết lui về Vạn Kiếp rồi

Nói thế cũng ko hẳn chính xác,Tuấn là cháu ruột của Cảnh,là ae con chú con bác với Hoảng,gần gũi đến cực điểm rồi.Độ là chi ngoài có tài vẫn được trọng dụng đó thôi,lại nói Duật cũng là ae với Khải,Hoảng,năng lực cao vậy mà cũng có cạnh tranh nổi với Khải đâu,thêm cả đồng chí Tắc tài học cũng vang danh mà trước lúc hàng giặc cũng làm gì có vé với Khải.Khải 1 thân kiêm luôn đứng đầu 2 bên văn võ suốt 3 đời vua mà ko bị san sẻ quyền lực là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của ông:)

Gửi từ Google Pixel bằng vozFApp
 

irisfor33

Senior Member
Nói thế cũng ko hẳn chính xác,Tuấn là cháu ruột của Cảnh,là ae con chú con bác với Hoảng,gần gũi đến cực điểm rồi.Độ là chi ngoài có tài vẫn được trọng dụng đó thôi,lại nói Duật cũng là ae với Khải,Hoảng,năng lực cao vậy mà cũng có cạnh tranh nổi với Khải đâu,thêm cả đồng chí Tắc tài học cũng vang danh mà trước lúc hàng giặc cũng làm gì có vé với Khải.Khải 1 thân kiêm luôn đứng đầu 2 bên văn võ suốt 3 đời vua mà ko bị san sẻ quyền lực là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của ông:)

Gửi từ Google Pixel bằng vozFApp
cơ mà đánh mongo thì lại cho tuấn cầm key, nên lại bất hòa, nhưng méo biết thật ko cơ mà tự nhiên 2 ông tắm cho nhau xong giảng hòa thì nghe gay vl
 

slifersky2

Senior Member
Đọc chỉ thấy vua mình hám danh, còn cho mình là pHật :LOL:
Bệnh chung của vua chúa rồi, bên khựa cũng vậy thôi. Võ Tắc Thiên cũng cho người vào dân gian phao tin mình là Di Lặc tái thế. Từ An, Từ Hi cũng được bọn thái giám gọi là lão Phật gia.
 

violong

Senior Member
Nói thế cũng ko hẳn chính xác,Tuấn là cháu ruột của Cảnh,là ae con chú con bác với Hoảng,gần gũi đến cực điểm rồi.Độ là chi ngoài có tài vẫn được trọng dụng đó thôi,lại nói Duật cũng là ae với Khải,Hoảng,năng lực cao vậy mà cũng có cạnh tranh nổi với Khải đâu,thêm cả đồng chí Tắc tài học cũng vang danh mà trước lúc hàng giặc cũng làm gì có vé với Khải.Khải 1 thân kiêm luôn đứng đầu 2 bên văn võ suốt 3 đời vua mà ko bị san sẻ quyền lực là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của ông:)

Gửi từ Google Pixel bằng vozFApp
Các anh đếch biết.
Khải là con ruột của Lý Oanh Thuận thiên công chúa.
Có cả dòng máu Lý Trần trong huyết quản.
Khải là hạt giống dự bị của dòng tộc Trần khi cầm 20 vạn quân tác chiến vùng Thanh Nghệ xa cách hai hoàng đế để đề phòng khi hai hoàng đế bị úp sọt thì còn có Khải giữ cơ đồ.
Chức Quốc công tiết chế của cụ Đạo là hư vị thôi vì hai vua kè kè bên có chuyện gì thua là đem cụ Đạo ra thế thân
 

박지연ParkJiyeon

Senior Member
Các bạn có biết vì sao bọn viết truyện của tàu khựa ko dám đề cập đến VN ta ko ?

Bởi vì dân tộc Đại Hán của chúng nó rất là cay Đại Việt, luôn muốn úp Đại Việt nhưng Đại Việt như 1 bức tượng nguy nga còn chúng như lũ kiến con vậy..

Chúng nó có các đại anh hùng như Tiêu Phong - Liêu, Đoàn hoàng gia - Đại Lý, Hoàn nhan các cmn kiểu - Kim, Quách Tĩnh - Tống, rồi còn 1 đống Tây Hạ, Thổ Phồn... cmn cái gì đó nhưng đều bị quét sạch bởi vó ngựa Mông Cổ.

=> Trung nguyên chúng nó có các siêu anh hùng, siêu võ công Vương trùng dương - Đông - Tây - Nam - Bắc ... cái cm gì ... nhưng lại ko bằng Trần Hưng Đạo nhà ngừoi ta đập tan trăm vạn quân Mông Nguyên... Cay lắm chứ.... Mỗi lần nghĩ tới các đại cao thủ chúng nó đánh nhau, THĐ của ta cầm AK47 làm 1 quẹt thế là chúng nó chết sạch, là tôi lại cường như thằng điên.
Không nhiều bằng Nhật Hàn thôi chứ cũng không ít đâu , chẳng qua dịch giả người Việt né không dịch thôi . Tôi nhớ có đọc một truyện mà Việt được thay = Thái , lúc đầu cứ thấy là lạ sao bọn Thái ghét tàu dữ vậy , một lúc sau mới nhận ra thằng dịch nó đổi .
 

bobbychinn

Senior Member
vì mẹ Nhật Duật với Ích Tắc không phải Lý Oanh, không thể so với vị thế của Khải với Hoảng được. Quốc Tuấn chỉ có trong lúc chiến tranh mới cho làm lãnh đạo quân sự thôi, ngoài chiến tranh ra có được làm gì to so với Khải đâu. Cháu ruột con chú con bác thì thế thì cháu nhưng vụ bà Thuận Thiên như thế phe nhà Hoảng đề phòng nhánh Liễu đấy, hoàng quyền không thể không đề phòng
Nói thế cũng ko hẳn chính xác,Tuấn là cháu ruột của Cảnh,là ae con chú con bác với Hoảng,gần gũi đến cực điểm rồi.Độ là chi ngoài có tài vẫn được trọng dụng đó thôi,lại nói Duật cũng là ae với Khải,Hoảng,năng lực cao vậy mà cũng có cạnh tranh nổi với Khải đâu,thêm cả đồng chí Tắc tài học cũng vang danh mà trước lúc hàng giặc cũng làm gì có vé với Khải.Khải 1 thân kiêm luôn đứng đầu 2 bên văn võ suốt 3 đời vua mà ko bị san sẻ quyền lực là minh chứng rõ ràng nhất cho tài năng của ông:)

Gửi từ Google Pixel bằng vozFApp
 

DepDinhCutDo

Senior Member
Các bạn có biết vì sao bọn viết truyện của tàu khựa ko dám đề cập đến VN ta ko ?

Bởi vì dân tộc Đại Hán của chúng nó rất là cay Đại Việt, luôn muốn úp Đại Việt nhưng Đại Việt như 1 bức tượng nguy nga còn chúng như lũ kiến con vậy..

Chúng nó có các đại anh hùng như Tiêu Phong - Liêu, Đoàn hoàng gia - Đại Lý, Hoàn nhan các cmn kiểu - Kim, Quách Tĩnh - Tống, rồi còn 1 đống Tây Hạ, Thổ Phồn... cmn cái gì đó nhưng đều bị quét sạch bởi vó ngựa Mông Cổ.

=> Trung nguyên chúng nó có các siêu anh hùng, siêu võ công Vương trùng dương - Đông - Tây - Nam - Bắc ... cái cm gì ... nhưng lại ko bằng Trần Hưng Đạo nhà ngừoi ta đập tan trăm vạn quân Mông Nguyên... Cay lắm chứ.... Mỗi lần nghĩ tới các đại cao thủ chúng nó đánh nhau, THĐ của ta cầm AK47 làm 1 quẹt thế là chúng nó chết sạch, là tôi lại cường như thằng điên.
Lảm nhảm. Do đại việt trong mắt chúng nó chỉ là bộ lạc bé xíu, tít dưới phía nam.

Thời Lý có một cái tệ là quá sùng đạo Phật, chùa nhiều, sư nhiều, vua mê Phật, trong sử chép đủ thứ điềm lành tào lao, hoa này mọc là điềm lành, thú màu trắng là điềm lành, quan lại đón ý vua, thi nhau dâng những điềm lành tào lao hổ lốn, quan chép sử nịnh vua, chép nguyên si những điềm lành tào lao hổ lốn ấy vào chính sử
Ngu dân dễ trị. Bao đời vẫn vậy.
 
Top