Thông điệp Quốc khánh của ông Biden: 'Người Mỹ hiện đoàn kết hơn là chia rẽ'

Cay không bạn?

Senior Member
Cả nước Mẽo đoàn kết chửi Bai đần.
Cơ mà chửi thì chửi thôi chứ cũng đéo làm được cái gì. Bai đần vẫn chễm chệ ngạo nghễ ngồi trong Nhà trắng, ỉa lên đầu cả nước Mẽo, dân Mẽo chỉ biết chịu đựng chứ đéo làm gì được. :feel_good:
Nền dân chủ của Mẽo quốc mà Mẽo vằn ngày đêm ca ngợi hóa ra chỉ là thứ rác rưởi rẻ rách :feel_good:
 

sader102

Đã tốn tiền
Thay vì chia rẽ chửi nhau tất cả đoàn kết chửi thầy hàng ngày :burn_joss_stick:

Gửi từ iphone 17ProMaxLuxury bằng vozFApp
 
Top