thắc mắc Thớt Bầu cử Tổng thống 2020 bị khoá?

kitodeath

Senior Member
Vào vote cho cho anh quạt nào
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f467132664544342e676966
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f467132664544342e676966
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f467132664544342e676966
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f467132664544342e676966
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f467132664544342e676966


1604561022993.png
 

nguyenlx9619

Đã tốn tiền
Topic chỉ tạm khóa, 5h chiều mở lại
Tại sao ko mở ngay bây giờ, 5h chiều tôi phải đi làm ca đêm rồi. Tối về còn đi ngủ nữa. Tôi chỉ có thời gian rãnh vào lúc này để bình luận cùng mọi người thôi.
 
Top