Thu hồi giấy phép và dừng hoạt động thẩm mỹ viện vi phạm

Top