thảo luận thử nghiệm công nghệ nhận diện hiệp vị bán tự động tại World Cup 2022

lbomtkid

Senior Member
https://theathletic.com/news/world-cup-semi-automated-offside-qatar/tXuXcyk78Iw3/
World Cup: Semi-automated offside technology to be used at Qatar tournament.

FIFA has confirmed it will use semi-automated offside technology during the 2022 Qatar World Cup.

The new technology will use 12 specialised tracking cameras mounted underneath the roof of the stadium to track the ball and up to 29 data points of each individual player, 50 times per second, calculating their exact position on the pitch.

The 29 collected data points are said to include all limbs and extremities that are relevant for making offside calls.

The ball itself will also play an important role in tracking an offside through the sensor which is located at the centre. It sends ball data to the video operation room 500 times per second, meaning it gives a very accurate detection of the kick point.

By combining the two, the video assistant officials will get an alert to determine whether an attacker was in an offside position. They will then manually validate the decision by checking the automatically selected kick point and the automatically created offside line, which is based on the calculated positions of the players’ limbs.

After a decision is made, a 3D animation will be projected onto the big screen inside the stadium to allow spectators to view the outcome.

FIFA president Gianni Infantino said: “Semi-automated offside technology is an evolution of the VAR systems that have been implemented across the world.

“This technology is the culmination of three years of dedicated research and testing to provide the very best for the teams, players and fans who will be heading to Qatar later this year, and FIFA is proud of this work, as we look forward to the world seeing the benefits of semi-automated offside technology at the FIFA World Cup 2022.”

Pierluigi Collina, chairman of the FIFA referees committee, added: “We expect that semi-automated offside technology can take us a step further.

“We are aware that sometimes the process to check a possible offside takes too long, especially when the offside incident is very tight.

“This is where semi-automated offside technology comes in – to offer faster and more accurate decisions.”

FIFA tried and tested the use of VAR (Video Action Replay) for the first time during the 2018 World Cup in Russia.

The 2022 Qatar World Cup begins on November 21 and ends on December 18.

(Photo: Getty Images)
Lười dịch quá, ai rảnh dịch hộ.
 
Last edited:

Người Khủng Long

Senior Member
FIFA xác nhận họ sẽ sử dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động tại World Cup Qatar 2022.

Công nghệ mới sẽ sử dụng 12 camera theo dõi chuyên biệt được treo bên dưới mái sân vận động để theo dõi quả bóng và tới 29 điểm dữ liệu của từng cầu thủ, 50 lần mỗi giây để tính toán vị trí chính xác của họ ở trên sân.

FIFA cho biết 29 điểm dữ liệu được thu thập bao gồm toàn bộ chân tay và những bộ phận xa nhất của cơ thể con người liên quan tới việc bắt việt vị.

Bản thân trái bóng cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc theo dõi tình huống việt vị qua cảm biến được đặt ở giữa quả bóng. Cảm biến này sẽ gửi dữ liệu của quả bóng tới phòng chức năng hình ảnh 500 lần mỗi giây, có nghĩa người ta sẽ có khả năng phát hiện cực kỳ chính xác thời điểm chạm bóng.

Bằng cách kết hợp cả hai, các trọng tài VAR sẽ nhận được cảnh báo để quyết định xem liệu một cầu thủ tấn công đã ở trong thế việt vị hay chưa. Sau đó họ sẽ tự mình xác thực quyết định bằng cách kiểm tra thời điểm chạm bóng được xác định tự động cũng như vạch việt vị được tạo tự động, dựa trên vị trí chân tay của cầu thủ đã được tính toán.

Sau khi quyết định được đưa ra, hình chiếu 3D sẽ được chiếu lên màn hình lớn bên trong sân vận động để khán giả theo dõi kết quả.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho hay: "Công nghệ bắt việt vị tự động là một cuộc cách mạng cho hệ thống VAR đã được triển khai trên toàn thế giới."

"Công nghệ này là thành tựu của ba năm nghiên cứu và thử nghiệm đầy tâm huyết để mang lại điều tốt nhất cho các đội bóng, cầu thủ cũng như cổ động viên, những người sẽ hướng đến Qatar vào cuối năm nay, và FIFA rất tự hào về công trình này khi chúng tôi chờ đợi cả thế giới thấy được lợi ích của công nghệ bắt việt vị bán tự động tại FIFA World Cup 2022."

Chủ tịch của ủy ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina nói thêm: "Chúng tôi kỳ vọng công nghệ bắt việt vị bán tự động có thể đưa cho tôi tiến thêm một bước xa hơn."

"Chúng tôi hiểu rằng đôi khi quá trình kiểm tra một pha việt vị có thể diễn ra quá lâu, đặc biệt là khi tình huống việt vị rất khó xác định."

"Đó là lúc công nghệ bắt việt vị tự động phát huy tác dụng - để đưa ra quyết định sớm hơn và chính xác hơn."

FIFA đã thử nghiệm và kiểm chứng công dụng của VAR lần đầu tiên tại World Cup 2018 ở Nga.

World Cup 2022 tổ chức tại Qatar sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng Mười một và kết thúc vào ngày 18 tháng Mười hai.
Nói chung chi phí tổ chức một trận bóng sẽ ngày càng đắt đỏ.
 
Top