Thu nhập 20-25tr/ tháng ở Hcm có nhiều không?

khachma2004

Senior Member
Ông đừng có lên voz mà khảo sát lương rồi lại thấy nản. Thu nhập tháng 25m thì là mức trung bình (cao) rồi, à còn tùy độ tuổi nữa nhưng cỡ trên dưới 30t mà mức đó là ổn rồi. Tất nhiên để mua đc nhà bằng số thu nhập đó thì khó, nhưng để sống thì vẫn là ổn hơn nhiều với đại đa số đó

Trên 30 mà vẫn chưa đc 25 đây, tủi thân với các Vozer vcc :cry: :cry:
 

setlong14

Đã tốn tiền
Thế này nhé, theo số lượng hay theo tỉ lệ

Ví dụ 10 triệu dân HCM. Số lượng lương 20-30 củ là 10% (ví dụ), vậy nhân ra đã là 1 triệu người. 1 triệu người nó là gần này người.Còn người thu nhập dưới 20 củ nó chiếm 80%, thì không ai nói.
Lấy ví dụ ở HCM hiện có 10 triệu người thì chính xác là:
  • Từ >= 20tr là 20% tương ứng với 2 triệu người.
  • Từ >= 30tr là 20% của 2 triệu người trên là 4 trăm nghìn người.
  • Từ >= 40tr là 20% của 4 trăm nghìn người trên là 80 nghìn người.
  • Từ >= 60tr là 20% của 80 nghìn người trên là 16 nghìn người.
  • Từ >= 80tr là 20% của 16 nghìn người trên là 3200 người.
  • Từ >= 100tr là 20% của 3200 người trên là 640 người.
  • Từ >= 140tr là 20% của 640 người trên là 128 người.
  • Từ >= 180tr là 20% của 128 người trên là 25 người.
Tất cả là lương nét của 1 người nhé :angry:
 

confemale

Senior Member
nhiều lắm, vì thấy mỗi ghi có thread hỏi lương vozer thì đa số >30tr, mỗi tội 3-40tr chưa đủ sống :burn_joss_stick:
có ông 2 vợ chồng 100tr/tháng mà chưa dám sinh con nữa là
 
Top