Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự hỗ trợ Việt Nam của Tổng thống Donald Trump

Top