thắc mắc thử xem CPU các bạn mạnh cỡ nào. xem mở file này mất bao lâu nhé

faceboook

Senior Member
đây là 1 file word nặng
các bạn mở file word này trong bao lâu thì lên?


voz chả cho tải attach file là word, nên tải link gg vậy:

https://drive.google.com/file/d/1OCzm56guG7dd6xhhxXnPf1Zb1Q3TxHJG/view?usp=sharing

Máy bàn ở công ty của tôi xài intel 8100 thì 30 phút mới lên được :censored:
Máy ở nhà thì 8600k, mở mất gần 20 phút mới lên :(
Toàn xài SSD hết nhé :)

Máy các bạn mở bao lâu thì lên ? Test xem sao )))


Tôi đã nhờ mod check nên yên tâm không virus nhá:
https://voz.vn/t/ho-tro-kiem-tra-virus-trong-cac-phan-mem-cr-ck.627106/page-31
 

shit_happen

Senior Member
nhồi cái gì vào nhìn lé mắt ko hiểu gì hết vậy. Có file gì nó mang ý nghĩa thực tế xíu hem
1674112098011.png
 

yeah!!!

Senior Member
đây là 1 file word nặng
các bạn mở file word này trong bao lâu thì lên?


voz chả cho tải attach file là word, nên tải link gg vậy:

https://drive.google.com/file/d/1OCzm56guG7dd6xhhxXnPf1Zb1Q3TxHJG/view?usp=sharing

Máy bàn ở công ty của tôi xài intel 8100 thì 30 phút mới lên được :censored:
Máy ở nhà thì 8600k, mở mất gần 20 phút mới lên :(
Toàn xài SSD hết nhé :)

Máy các bạn mở bao lâu thì lên ? Test xem sao )))


Tôi đã nhờ mod check nên yên tâm không virus nhá:
https://voz.vn/t/ho-tro-kiem-tra-virus-trong-cac-phan-mem-cr-ck.627106/page-31
Xuất qua pdf đọc cho dễ bro
 
Top