HN Thừa mấy modem quang

no1

Junior Member
Mình thừa mấy modem cho các bạn thay đổi nâng cấp

- 1 con Modem FPT G-94RG6M
Lan 1G, Wifi 2,4/5GHz - 250k

- 1 com modem FPT G93RG1 - 100k

- 1 con modem Igate - GW040 - 150k

Hoạt động bình thường, hàng hết hợp đồng, nên còn modem. Giá đã fix, các bạn đến đừng trả giá nữa

Liên hệ 0937 hai sáu bảy bảy bảy tám
 
Top