Thức cả đêm chờ clip hot của vozer @[email protected]

hayuki

Senior Member
144 - PUi3vHS.gif
lót dép hóng
 

clone96

Đã tốn tiền
Cho hỏi ngu tí. Ý nghĩa câu này là sao nhỉ?
  • trump mà không thắng = trump thua thì chặt.
  • trump mà không thắng = trump không thể thua= trump thắng thì chặt.
Không rõ lắm. Anh em giải thích với.


via theNEXTvoz for iPhone
Về ôm lại sách ngữ văn lớp 3 đi
Không thắng = thua chứ sao dịch ra như v đc ? Iq 250 à
 
Cho hỏi ngu tí. Ý nghĩa câu này là sao nhỉ?
  • trump mà không thắng = trump thua thì chặt.
  • trump mà không thắng = trump không thể thua= trump thắng thì chặt.
Không rõ lắm. Anh em giải thích với.


via theNEXTvoz for iPhone

Đây kp là câu hỏi tu từ nha. Không thấy chữ thì ngay sau à.
VIuy0Ho.png

Mới sáng sớm đã lên cơn.
VIuy0Ho.png


Gửi từ Na Nà bằng vozFApp
 
Last edited:

Bạch bạch bạch

Senior Member
Cho hỏi ngu tí. Ý nghĩa câu này là sao nhỉ?
  • trump mà không thắng = trump thua thì chặt.
  • trump mà không thắng = trump không thể thua= trump thắng thì chặt.
Không rõ lắm. Anh em giải thích với.


via theNEXTvoz for iPhone
Vozer không những dốt toán mà lại còn dốt văn nữa à?
Tưởng nơi đây toàn sản sinh ra những nhà văn lỗi lạc như natuan, cusiu, thái tử shang mà:angry:
 

T-Rex 2011

Senior Member
Tao vô hang đây:sweat: những ng anh em cổ nâu. Chúng ta di hoà vi quí chuyên lớn hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá ko nhé:sexy_girl::sexy_girl: vi 1 voz đoàn kết vững mạnh:sexy_girl:

via theNEXTvoz for iPhone
 

Vua

Đã tốn tiền
Cho hỏi ngu tí. Ý nghĩa câu này là sao nhỉ?
  • trump mà không thắng = trump thua thì chặt.
  • trump mà không thắng = trump không thể thua= trump thắng thì chặt.
Không rõ lắm. Anh em giải thích với.


via theNEXTvoz for iPhone
Này, đừng có mà văn vẻ ở đây. Log nick kia vào đi fen :shame:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top