SG Thùng E3-1240v3, ram 16GB, GTX 950 cho ae đánh LOL

Top