Thưởng 2/9 năm.covid

Lionel Messi .

Senior Member
Còn đang tính chuyện nhảy việc đây, chắc k có thưởng. Nên ở lại làm còn rùa rụt cổ hay qua Man City làm kẻ thiếu trung thành?
 
Top